Hemmesi 1385 0 0 0 0 0 1385
Geografiýa boýunça sorag - jogab
1385. Global meseleler gyzyklanmalara täsir edýär


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1384. Okeanlaryň iň uly hapalanmagy


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1383. Dünýäde ýadro ýaraglaryndan meýletin ýüz öwüren ýeke-täk ýurt,


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1382. Merkezi Amerikada azyk önümleriniň düzüminde aýratyn orun


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1381. Okeanlaryň önümleri adamlary azyk bilen üpjün edýär


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1380. aboveokardaky sanawdan "göçüriş kapitalizmi" ýurtlaryny saýlaň.


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1379. Okeaniýadaky monarhiýa ýurdy


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1378. Okeaniýanyň ösen kapitalistik ýurdy


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1377. Awstraliýa şäherlerinde has köp ýaşaýar


Geografiýa boýunça sorag - jogab
1376. Burt boksit ätiýaçlyklary boýunça dünýäde birinji ýerde durýar,